pos

Transight POS: การตั้งค่าไม่ให้เตือน Inventory ขณะปิดรอบวัน

เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ไม่ต้องเตือนให้ปิด Inventory ในขณะปิได้ โดยทำดังนี้ Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger Step 2 : เปิดโมดูล POS Configurator Step

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่าไม่ให้เครื่อง เปลี่ยน Business Date อัตโนมัติ

เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ให้เปลี่ยน Business Date ให้อัตโนมัติหรือไม่ก็ได้ โดยตั้งค่าดังนี้ Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger Step 2

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่าไม่ให้เครื่อง Shutdown หลังจากปิด End of day

เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ทำการ Shutdown เครื่องหรือไม่ก็ได้ หลังจากทำการปิดรอบวัน (End Of Day) โดยทำดังนี้ Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger Step 2 : เปิ

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การดูรายงานการ เปิด/ปิด Shift

การปิดรอบวัน จะต้องทำการปิด Shift ทุก Shift ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะปิดรอบวันได้ เราสามารถดูรายงานการเปิด/ปิด shift ได้ดังนี้ Step1: กดปุ่ม ฟังชั่นแคชเชี

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: วิธีการ Restore Database สำหรับเครื่อง POS

หากต้องการ Restore Database เนื่องจาก เครื่องมีปัญหา จากการที่ Database เสียหายเปิดไม่ได้ ซึ่งจะอาจปรากฏ Error เมื่อเข้าโปรแกรมดังนี้ั หรือเมื่อเข้าระบบหลังร้านดังนี้ NOTE: ให้ลองแก้

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
2 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่าให้คำนวน Service Charge อัตโนมัติ (Auto Service Charge)

โปรแกรม Transight สามารถกำหนดให้มีการคิดค่า Service Charge ได้อัตโนมัติ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator Step2: ไปที่ Tab:System > โมดูล Sale Type Step3:

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
transight

Transight HQ: การตั้งค่าข้อความท้ายใบเสร็จรับเงิน (Trailer)

โปรแกรม Transight POS สามารถตั้งค่าให้แสดงข้อความท้ายใบเสร็จรับเงิน ได้ เช่น ขอบคุณที่ใช้บริการ เป็นต้น โดยสามารถทำได้ดังนี้ Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator Step2: ที

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
transight

Transight HQ: การเพิ่ม/ลบ/แก้ไข รายการในรีพอร์ต Cashier and Sale Summery

เราสามารถทำแก้ไขรูปแบบ รายงาน Cashier and Sale Summery ได้โดยทำวิธีการดังนี้ Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator (HQ) Step2: ไปที่ Tab:Report > โมดูล Tracking Step3: แก้ไขข้อมูลในส่วนของ

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
transight

Transight HQ: วิธีการเพิ่ม PLU (เมนูขาย) แบบ Combo Set ในระบบ POS

เมนูขายแบบ Combo Set คือ เมนูที่กดแล้ว จะมีรายการย่อยให้เลือกแบบบังคับเลือก เช่น ซื้อน้ำ + อาหาร ในราคาพิเศษ ซึ่งเราสามารถกำหนดปุ่มเมนูขาย (PLU) ในระบบได้ดั

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read

Transight HQ: การเรียกใช้โปรแกรมอื่นจาก command line

โปรแกรม Transight POS สามารถกำหนดให้เรียกใช้ โปรแกรมจากภายนอกที่ใช้ command line ได้ โดยตั้งค่าดังนี้ Step1:เปิดโปรแกรม Transight Manager Step2: เข้าโมดูล POS Configurator Step3: ที่ Tab:System เลือก External

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การเปลี่ยน Business Date ด้วยตนเอง

หากร้านสาขามีการปิดร้านหลายวันเช่น หยุดเสาร์-อาทิต เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว โปรแกรมจะเตือนว่าวันที่ปัจจุบัน กับ Business date ไม่ตรงกันดังรูป ผู

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การเพิ่มคำสั่ง PC Auto สำหรับเครื่อง POS

เมนู PC Auto Sequence เป็นเมนูสำหรับใช้เพื่อสร้างรีพอตต่างๆ เพื่อพิมพ์ออกมาหรือ Exprot เป็น PDF ซึ่งเราสามารถเพิ่มรายการได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ Step1 เปิดโปรแกรม Transight Manager

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่า/เปลี่ยนโซนราคา

โปรแกรม Transight POS สามารถตั้งราคาสินค้า โดยแบ่งตามกลุ่มราคาได้ เช่น ราคากรุงเทพ / ราคาต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อเราต้องการกำหนดค่าให้โปรแกรมเพื่อใช้ราคาไหน สามารถทำได้ดังนี้ Step1: เปิดโปรแกรม Transight

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
transight

Transight HQ: การดูรายละเอียดการอัพเดทไฟล์

โปรแกรม Transight HQ จะสร้างไฟล์เพื่อส่งให้หน้าร้านอัพเดท เราสามารถดูรายละเอียดการอัพเดทต่างๆ ในไฟล์ได้ดังนี้ Step1:เปิดโปรแกรม Transight HQ Report Writer ใส่รหัสให้ถูกต้

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
transight

Transight HQ: การลบไฟล์อัพเดทที่ไม่ใช้แล้ว

โปรแกรม Transight HQ จะสร้างไฟล์อัพเดทเพื่ออัพโหลดไปบน FTP Server สำหรับให้หน้าร้านมาโหลดไฟล์ไป เมื่อใช้ไประยะหนึ่งไฟล์ ต่างๆ นี้จะมีจำนวนมากขี้น เราสามารถสั่งให้โปรแกรม Transight HQ ลบไฟล์

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read

Transight POS: การอัพเดทเมนูแบบออฟไลน์

โปรแกรม Transight สามารถทำการอัพเดทเมนูขายจาก HQ แบบ Offline ได้โดยดังนี้ Step:1 ก๊อปปี้ไฟล์ที่ใช้อัพเดทระบบ (File .IEN) จาก FTP Server Step:2 นำไฟล์ไปเครื่อง POS โดยใส่ไว้

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: แก้ปัญหาโต๊ะค้าง แล้ว Error: "Please refer details for further information"

เมื่อกดเข้าโต๊ะที่ค้างบิลไว้ แล้วไม่สามารถเข้าไปตีบิลได้ โดยมี Error ขี้นดังนี้ สาเหตุ: เกิดจาก Database มีปัญหา ให้แก้ไขดังนี้ Step1 : ปิดโปรแกรมขายทั้งหมด

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
2 min read
pos

Transight POS: แก้ปัญหาวันที่เปลี่ยน (Bussiness Error)

บางครั้งหาก user มีการเปลี่ยนวันที่ขณะที่เปิดโปรแกรมขายอยู่ จะทำให้วันที่ในระบบ Transight เปลี่ยนไป ส่งผลให้ยอดขายกลายเป็นยอดของวันที่ใหม่ วิธีแก้ไขมีดังนี้ Step 1: ปิดโปรแกรมขายก่

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การเปลี่ยนรหัสสำหรับ Cashier

ผู้จัดการร้านสามารถ ตั้ง/เปลี่ยน รหัสสำหรับพนักงานในร้านเพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานเครื่อง POS ได้ ดังนี้ Step 1: เข้าระบบหลังร้าน Transight POS management Step 2:

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การพิมพ์สำเนาใบเสร็จย้อนหลัง (Close Check Jounal)

หากต้องการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง สามารถเรียกดู/พิมพ์สำเนาของใบเสร็จในวันที่ผ่านไปแล้วได้ โดยดำเนินการดังนี้ Step 1 เข้าระบบหลังร้าน Transight Management Step 2 เข้าที่ Report

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การแก้ปัญหา Error: Cannot Open Database requested in login 'POS'. Login Fails.

ปัญหาที่พบเกิดจาก การปิดรอบวันไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการปิดเครื่อง/เครื่องดับ ขณะที่โปรแกรมกำลังทำการ ปิดรอบวัน ทำให้ Database ถูก Lock ในโหมด Single User ซึ่งจะปรากฏ Error

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read