เมนูขายแบบ Combo Set คือ เมนูที่กดแล้ว จะมีรายการย่อยให้เลือกแบบบังคับเลือก เช่น ซื้อน้ำ + อาหาร ในราคาพิเศษ ซึ่งเราสามารถกำหนดปุ่มเมนูขาย (PLU) ในระบบได้ดังนี้

Step1: เปิดโปรแกรม Transight POS Configurator (HQ)

Step2 ที่ Tab:Sales เลือกโมดูล Combo Group

Step3 ทำการเพิ่มรายการที่เป็นตัวเลือกของ Combo set ก่อน

โดยเพิ่มหัวรายการเข้าไป และตั้งชื่อให้เรียบร้อย

จากนั้นเพิ่มรายการเข้าไปเพื่อเป็นตัวเลือก

สามารถกดเลือกรายการสินค้าได้ที่ช่อง Menu item หรือกดรูป แว่นส่องทางไกล เพื่อค้นหารายการ

หน้าจอค้นหา

ให้ทำครบทุกตัวเลือก โดยที่หากมีรายการเดียว ระบบจะเลือกให้อัตโนมัติ

จากนั้นให้ Save และปิดไป

Step4 จากนั้นมาทำหัวของ combo set

โดยเข้าที่เมนู Combo Definition

ในส่วนนี้จะให้ตั้งชื่อกลุ่ม โดยเพิ่มข้อมูลเข้าไป
อันแรกจะเป็นหัวของกลุ่ม

ใส่ข้อมูลที่จำเป็นคือ

  • Number: รหัสกลุ่ม ตั้งตามใจ แต่อย่าให้ซ้ำ
  • Name: ชื่อกลุ่ม ตั้งอะไรก็ได้
  • Combo Group: ให้เลือกรายการตัวเลือกจาก Combo Group ที่สร้างไปแล้ว
  • หากมีการเลือกหลายตัว ให้เพิ่มเข้าไปจนครบทุกตัว

จากนั้นให้ Save และปิดไป

Step5 กำหนดให้ PLU ลิ๊งมายัง Combo Set

โดยเข้าที่เมนู Menu item

จากนั้นเลือกรายการสินค้าที่ต้องการ และเลือกในส่วนของ Combo Definiton ให้ตรงกับ Combo set ที่ต้องการ

จากนั้นให้ Save ข้อมูลให้เรียบร้อย

จบ