โปรแกรม Transight HQ จะสร้างไฟล์อัพเดทเพื่ออัพโหลดไปบน FTP Server สำหรับให้หน้าร้านมาโหลดไฟล์ไป เมื่อใช้ไประยะหนึ่งไฟล์ ต่างๆ นี้จะมีจำนวนมากขี้น เราสามารถสั่งให้โปรแกรม Transight HQ ลบไฟล์เก่าๆที่ไม่ใช้แล้วได้ (โดยเราจะไม่ไปลบเองบน FTP Sever เพื่อป้องการการผิดพลาด) ให้ทำดังนี้

Step1: เปิดโปรแกรม Transight HQ Module

ใส่รหัสให้ถูกต้อง

Step2: ไปที่ Tab:Utility > เลือกเมนู Delete IE File

Step3: เลือกไฟล์ที่ต้องการจะลบ

โปรแกรม Transight HQ จะแสดงสถานะการอัพเดทของแต่ละไฟล์ไว้ ให้เราเลือกลบไฟล์ที่เก่าเกิน หรือ ไฟล์ที่ Complete แล้วโดยการติ๊กถูกที่ช่อง Delete

Step4: จากนั้นกด Save แล้วปิดหน้าจอ

โปรแกรมจะถามเพื่อยืนยันการลบ ให้ตอบ YES

Step5: โปรแกรมจะทำการ FTP ไปลบข้อมูลตามที่เราเลือกไว้

จบ