เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ทำการ Shutdown เครื่องหรือไม่ก็ได้ หลังจากทำการปิดรอบวัน (End Of Day) โดยทำดังนี้

Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger

Step 2 : เปิดโมดูล POS Configurator

Step 3 : เลือก Tab:System > โมดูล System

Step 4 : ที่แถบ Option เลือก Opt Bit ที่ 22


สามารถเลือกที่จะ Shutdown หรือไม่ก็ได้จากตัวเลือกนี้

จบ