เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ไม่ต้องเตือนให้ปิด Inventory ในขณะปิได้ โดยทำดังนี้

Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger

Step 2 : เปิดโมดูล POS Configurator

Step 3 : เลือก Tab:System > โมดูล System

Step 4 : ที่แถบ Option เลือก Opt Bit ที่ 14

  • ไม่ติ๊ก (off) - ปิดการเตือน
  • ติ๊กถูก (on) - เปิดให้โปรแกรมเตือน

หมายเหตุ: หากไม่ปิดการเตือนนี้ จะทำให้ร้านที่ไม่ทำ inventory ไม่สามารถปิดรอบวันได้

จบ