หากต้องการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง สามารถเรียกดู/พิมพ์สำเนาของใบเสร็จในวันที่ผ่านไปแล้วได้ โดยดำเนินการดังนี้

Step 1 เข้าระบบหลังร้าน Transight Management

Step 2 เข้าที่ Report Writer

Step 3 เข้าที่ Close Check Jounal

Step 4 เลือกข้อมูลที่ต้องการดู

Selection = เลือกแบร์นที่ต้องการ
Date = เลือกวันที่
จากนั้นเลือกรูปแบบของรายงาน

Step 5 กด Preview เพื่อดูข้อมูล

Step 6 หากต้องการพิมพ์/Export ข้อมูลให้กดที่รูป Printer

จะได้รายงานดังรูป สามารถเลือกพิมพ์หรือส่งออกข้อมูลได้ตามต้องการ

จบ