หากร้านสาขามีการปิดร้านหลายวันเช่น หยุดเสาร์-อาทิต เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว โปรแกรมจะเตือนว่าวันที่ปัจจุบัน กับ Business date ไม่ตรงกันดังรูป

ผู้ใช้สามารถทำการอัพเดท Business Date ให้ตรงกับวันที่ปัจจุบันได้ โดยดำเนินการดังนี้

Step1: ออกมาที่หน้าจอแรก กดปุ่ม Function EOD

Step2: ใส่รหัสพนักงานให้ถูกต้อง

Step3: เลือกเมนู PC Auto Sequence

Step4: เลือก Increment Bussiness Date และกด RUN

Step5: รอจนโปรแกรมทำงานจนเสร็จ และคลิ๊ก Resume เพื่อปิดไป

Step6: จากนั้นกลับเข้าโปรแกรมขายอีกครั้ง


ระบบจะแจ้งว่าได้ทำการอัพเดท Business Date เรียบร้อย

จบ