โปรแกรม Transight สามารถกำหนดค่าในการคิด Service Charge ได้ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้

Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator

Step2: ไปที่ Tab:Sale> โมดูล Service Charge

Step3: แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ

โดยเลือก ในส่วนของ Service Charge (Number3) จากนั้นใส่จำนวนที่ต้องการในช่อง Amount

หลังจากแก้ไขเสร็จให้ Save ข้อมูลให้เรียบร้อย

จบ