โปรแกรม Transight POS สามารถกำหนดให้เรียกใช้ โปรแกรมจากภายนอกที่ใช้ command line ได้ โดยตั้งค่าดังนี้

Step1:เปิดโปรแกรม Transight Manager

Step2: เข้าโมดูล POS Configurator

Step3: ที่ Tab:System เลือก External Prg

Step4: เพิ่มข้อมูลโปรแกรมที่จะเรียกใช้โดยใส่เป็น command line


จากนั้นเซฟข้อมูลให้เรียบร้อย

Step5: เวลาที่จะเรียกใช้ให้เซตที่ปุ่มในหน้าเซตปุ่ม


โดยตั้งค่าต่างๆ ดังนี้

Type: เลือกเป็น 23-External Program
Object Number: เลือกเป็นคำสั่งที่เราต้องการใช้งาน
เซฟข้อมูลให้เรียบร้อย

จบ