โปรแกรม Transight HQ จะสร้างไฟล์เพื่อส่งให้หน้าร้านอัพเดท เราสามารถดูรายละเอียดการอัพเดทต่างๆ ในไฟล์ได้ดังนี้

Step1:เปิดโปรแกรม Transight HQ Report Writer

ใส่รหัสให้ถูกต้อง

Step2: ที่ Tab:report > เลือก Report Writer

Step3: เลือก Report ชื่อ Update Summary Report By Effective Date

โดยเลือกจากกลุ่ม Other Report

สามารถเลือกวันที่อัพเดทได้ตาม Business date

Step4: คลิ๊ก Ok เพื่อแสดงรีพรอท

สามารถ Export เป็น PDF หรือสั่งพิมพ์ได้ตามต้องการ

จบ