การปิดรอบวัน จะต้องทำการปิด Shift ทุก Shift ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะปิดรอบวันได้ เราสามารถดูรายงานการเปิด/ปิด shift ได้ดังนี้

Step1: กดปุ่ม ฟังชั่นแคชเชียร์ ที่หน้าขาย

Step2: กดปุ่ม ดูรายงาน

Step3: กดปุ่ม เวลาเปิด-ปิดชิฟ

Step4:โปรแกรมจะแสดงรายงานการเปิด-ปิดชิฟทั้งหมด


ให้ดูว่ามี พนักงานไหน เปิดชิฟ(IN) ไว้แล้วยังไม่ปิด(OUT) ก็จัดการปิดชิฟของพนักงานนั้นให้หมด

จบ