เมนู PC Auto Sequence เป็นเมนูสำหรับใช้เพื่อสร้างรีพอตต่างๆ เพื่อพิมพ์ออกมาหรือ Exprot เป็น PDF

ซึ่งเราสามารถเพิ่มรายการได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

Step1 เปิดโปรแกรม Transight Manager

Step2 ไปที่ Tab:Report > เลือกโมดูล Auto Sequence

Step3 เลือกรายการที่ต้องการจาก List


โดยหากต้องการให้แสดงรายการไหน ให้ติ๊ก Type Definition ข้อ 3 ออก

Step4 ปิดและเซฟ

เมื่อลองเปิดดูที่หน้า PC Auto Sequence อีกครั้งจะพบเมนูที่เราเพิ่มเข้าไป

จบ