เราสามารถทำแก้ไขรูปแบบ รายงาน Cashier and Sale Summery ได้โดยทำวิธีการดังนี้

Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator (HQ)

Step2: ไปที่ Tab:Report > โมดูล Tracking

Step3: แก้ไขข้อมูลในส่วนของ Cashier and Sale


โดยด้านบนให้เลือก : Cashier and Sale

และข้อมูลด้านล่างเป็นรายละเอียดในรายงาน มีรายละเอียดดังนี้

Number คือ บรรทัด โดยไล่จากน้อยไปมาก
Type คือ ประเภทของข้อมูลที่จะให้แสดง
Object คือ แต่ละประเภทจะมีรายละเอียดให้เลือก
Name คือ ชื่อที่จะปรากฏในรายงาน
TDEF คือออฟชั่นเสริมต่างๆ เช่น รวมยอด / แสดงชิดซ้าย / แสดงชิดขวา เป็นต้น

เมื่อแก้ใข้เรียบร้อยให้ Save

จบ