ผู้จัดการร้านสามารถ ตั้ง/เปลี่ยน รหัสสำหรับพนักงานในร้านเพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานเครื่อง POS ได้ ดังนี้

Step 1: เข้าระบบหลังร้าน Transight POS management

Step 2: เข้าโมดูล POS Configuration เลือกแถบ Employee เลือกเมนู Employee

Step 3: ใส่ข้อมูลที่ต้องการ


โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  • เลือกชื่อพนักงานที่ต้องการจาก Number/Name
  • User id* = รหัสเพื่อเข้าใช้เครื่อง POS
  • ข้อมูลอื่นๆ = ไม่จำเป็น

Step 4: Save ข้อมูลและปิดหน้าจอ

จบ