บางครั้งหาก user มีการเปลี่ยนวันที่ขณะที่เปิดโปรแกรมขายอยู่ จะทำให้วันที่ในระบบ Transight เปลี่ยนไป ส่งผลให้ยอดขายกลายเป็นยอดของวันที่ใหม่ วิธีแก้ไขมีดังนี้

Step 1: ปิดโปรแกรมขายก่อน

ก่อนปิดให้ Void ข้อมูลที่ขายผิดวันออกให้หมด โดยดูจากรายงานการขายว่าต้องให้ยอดขายในวันที่ผิดเป็น 0 ทั้งหมด จากนั้นปิดโปรแกรมขาย

  • การปิดโปรแกรมขายให้เข้าที่ เมนูผู้จัดการ>ปิดโปรแกรม

Step 2: เข้าระบบ Transight Management (ระบบหลังร้าน) > โมดูล POS Configurator

  • *ให้สังเกตุว่า วันที่ปัจจุบัน กับวันที่ขาย (Bussiness) ไม่ตรงกัน ดูตรงแถบด้านล่างขวา ในตัวอย่าง วันที่ปัจจุบันคือ 20/4/2016 แต่วันที่ขาย คือ 4/6/2016

Step 3: ไปที่ Tab: Other > Maunal Edit

Step 4: เปิด Perrmission Write Enable

พอเข้ามาที่หน้า Manual Edit แล้ว ก่อนจะแก้ไขข้อมูลให้เปิดสิทธิ์การใช้งานเป็น Write enable ด้วย ถึงจะแก้ไขข้อมูลได้

วิธีการเปิด Write Enable ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของท่าน

Step 5: เปิด Table dbo.system เพิ่อทำการแก้ไข


เปิดโดยการ คลิ๊กขวา > Open

Step 6: แก้ไขวันที่ให้ถูกต้อง ใน Field: Busidate


Formate date: d/m/yyyy

หลังจากแก้ไขเสร็จแล้วให้ Save ข้อมูล

  • Save ข้อมูลโดยการอัพเดท Record และปิดหน้าจอ

Step 7: เปิดโปรแกรมขายอีกครั้งและตรวจสอบข้อมูล

จบ