โปรแกรม Transight POS สามารถตั้งราคาสินค้า โดยแบ่งตามกลุ่มราคาได้ เช่น ราคากรุงเทพ / ราคาต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อเราต้องการกำหนดค่าให้โปรแกรมเพื่อใช้ราคาไหน สามารถทำได้ดังนี้

Step1: เปิดโปรแกรม Transight POS Configurator

Step2: ไปที่ Tab:System > โมดูล Sales Type

Step3: เลือก Zone ราคาจาก Price Level

โดยเลือกให้ตรงตาม แบรนด์ และ ประเภทของ Transection ที่ต้องการ

Step4: เซฟข้อมูลและปิดไป

ตัวอย่างราคาก่อนเปลี่ยน

ตัวอย่างราคาหลังเปลี่ยน

จบ