pos

Transight POS: การตั้งค่าไม่ให้เตือน Inventory ขณะปิดรอบวัน

เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ไม่ต้องเตือนให้ปิด Inventory ในขณะปิได้ โดยทำดังนี้ Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger Step 2 : เปิดโมดูล POS Configurator Step

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่าไม่ให้เครื่อง เปลี่ยน Business Date อัตโนมัติ

เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ให้เปลี่ยน Business Date ให้อัตโนมัติหรือไม่ก็ได้ โดยตั้งค่าดังนี้ Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger Step 2

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่าไม่ให้เครื่อง Shutdown หลังจากปิด End of day

เราสามารถตั้งค่าให้โปรแกรม Transight ทำการ Shutdown เครื่องหรือไม่ก็ได้ หลังจากทำการปิดรอบวัน (End Of Day) โดยทำดังนี้ Step 1 : เปิดระบบหลังร้าน Transight Pos Maneger Step 2 : เปิ

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การดูรายงานการ เปิด/ปิด Shift

การปิดรอบวัน จะต้องทำการปิด Shift ทุก Shift ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะปิดรอบวันได้ เราสามารถดูรายงานการเปิด/ปิด shift ได้ดังนี้ Step1: กดปุ่ม ฟังชั่นแคชเชี

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: วิธีการ Restore Database สำหรับเครื่อง POS

หากต้องการ Restore Database เนื่องจาก เครื่องมีปัญหา จากการที่ Database เสียหายเปิดไม่ได้ ซึ่งจะอาจปรากฏ Error เมื่อเข้าโปรแกรมดังนี้ั หรือเมื่อเข้าระบบหลังร้านดังนี้ NOTE: ให้ลองแก้

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
2 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่าให้คำนวน Service Charge อัตโนมัติ (Auto Service Charge)

โปรแกรม Transight สามารถกำหนดให้มีการคิดค่า Service Charge ได้อัตโนมัติ โดยสามารถตั้งค่าได้ดังนี้ Step1: เปิดโปรแกรม POS Configurator Step2: ไปที่ Tab:System > โมดูล Sale Type Step3:

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การเปลี่ยน Business Date ด้วยตนเอง

หากร้านสาขามีการปิดร้านหลายวันเช่น หยุดเสาร์-อาทิต เมื่อเปิดโปรแกรมแล้ว โปรแกรมจะเตือนว่าวันที่ปัจจุบัน กับ Business date ไม่ตรงกันดังรูป ผู

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การเพิ่มคำสั่ง PC Auto สำหรับเครื่อง POS

เมนู PC Auto Sequence เป็นเมนูสำหรับใช้เพื่อสร้างรีพอตต่างๆ เพื่อพิมพ์ออกมาหรือ Exprot เป็น PDF ซึ่งเราสามารถเพิ่มรายการได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ Step1 เปิดโปรแกรม Transight Manager

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่า/เปลี่ยนโซนราคา

โปรแกรม Transight POS สามารถตั้งราคาสินค้า โดยแบ่งตามกลุ่มราคาได้ เช่น ราคากรุงเทพ / ราคาต่างจังหวัด ซึ่งเมื่อเราต้องการกำหนดค่าให้โปรแกรมเพื่อใช้ราคาไหน สามารถทำได้ดังนี้ Step1: เปิดโปรแกรม Transight

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: แก้ปัญหาโต๊ะค้าง แล้ว Error: "Please refer details for further information"

เมื่อกดเข้าโต๊ะที่ค้างบิลไว้ แล้วไม่สามารถเข้าไปตีบิลได้ โดยมี Error ขี้นดังนี้ สาเหตุ: เกิดจาก Database มีปัญหา ให้แก้ไขดังนี้ Step1 : ปิดโปรแกรมขายทั้งหมด

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
2 min read
pos

Transight POS: แก้ปัญหาวันที่เปลี่ยน (Bussiness Error)

บางครั้งหาก user มีการเปลี่ยนวันที่ขณะที่เปิดโปรแกรมขายอยู่ จะทำให้วันที่ในระบบ Transight เปลี่ยนไป ส่งผลให้ยอดขายกลายเป็นยอดของวันที่ใหม่ วิธีแก้ไขมีดังนี้ Step 1: ปิดโปรแกรมขายก่

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การเปลี่ยนรหัสสำหรับ Cashier

ผู้จัดการร้านสามารถ ตั้ง/เปลี่ยน รหัสสำหรับพนักงานในร้านเพื่อกำหนดสิทธิการใช้งานเครื่อง POS ได้ ดังนี้ Step 1: เข้าระบบหลังร้าน Transight POS management Step 2:

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การพิมพ์สำเนาใบเสร็จย้อนหลัง (Close Check Jounal)

หากต้องการตรวจสอบใบเสร็จรับเงินย้อนหลัง สามารถเรียกดู/พิมพ์สำเนาของใบเสร็จในวันที่ผ่านไปแล้วได้ โดยดำเนินการดังนี้ Step 1 เข้าระบบหลังร้าน Transight Management Step 2 เข้าที่ Report

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การแก้ปัญหา Error: Cannot Open Database requested in login 'POS'. Login Fails.

ปัญหาที่พบเกิดจาก การปิดรอบวันไม่สมบูรณ์ เนื่องจากการปิดเครื่อง/เครื่องดับ ขณะที่โปรแกรมกำลังทำการ ปิดรอบวัน ทำให้ Database ถูก Lock ในโหมด Single User ซึ่งจะปรากฏ Error

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: วิธีล้างข้อมูล Sale data และ invetory data ทั้งหมดเพื่อเริ่มต้นระบบใหม่

เมื่อต้องการล้างข้อมูลการขายทั้งหมด โดยที่ข้อมูลอื่นยังคงอยู่ สามารถทำได้ดังนี้ Step 1 เข้าโปรแกรม POS หลังร้าน Step 2 ล้างข้อมูลการขาย (Sale Data) ไปที

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การตั้งค่าเครื่อง Printer ให้พิมพ์/ไม่พิมพ์ใบตรวจสอบตอนส่งครัว

โปรแกรม Transight สามารถพิมพ์รายการที่สั่งออกมาทางเครื่องได้เพื่อทำไปส่งในครัว โดยสามารถกำหนดว่าจะให้ พิมพ์/ไม่พิมพ์ ใบตรวจสอบได้ ดังนี้ Step1 เข้าโปรแกรม POS หลังร้าน Step2 ไปที่ โมดูล

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS - การส่งข้อมูลขายประจำวันเข้าระบบ Re-Submit to HQ

การส่งข้อมูลขายย้อนหลังเข้าสู่สำนักงานใหญ่ ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้ ให้เข้าจากเมนู ฟังชั่นปิดวัน EOD ที่หน้าจอล็อกอิน จากนั้นใส่รหัสพนักงาน จากนั

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การแก้ปัญหาส่งข้อมูลแล้วขี้น Error: Fail to compress...

เมื่อกดส่งข้อมูลการขายจากเครื่อง POS เข้าสู่ HQ แล้วขี้น Error เกิดจากระบบไม่สามารถสร้างไฟล์เพื่อส่งได้ CommHQ Err: Fail to compress files.Problem with the temporary file. วิ

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transigh POS: การตั้งค่าหัวบิล/เลขภาษี/เลขRD

หากต้องการตั้งค่า/แก้ไขในส่วนของหัวใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาสามารถแก้ไขได้ดังนี้ แก้ไข ชื่อบริษัท /เบอร์โทร / ข้อมูลอื่นๆ### การแก้ไขชื่อบริษัท / เบอร์

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read
pos

Transight POS: การรีเซตรหัสผ่านระบบหลังร้าน

ในระบบ Back office ของ Transight เมื่อ user ใส่รหัสไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้งระบบจะทำการล็อกไม่ใช้ใช้งาน ซึ่งเมื่อล็อกแล้วต้องเข้าไปแก้ในฐานข้อมูลเพื

 • Prasongchai Kittinunpanith
  Prasongchai Kittinunpanith
1 min read