วิธีการติดตั้ง License สำหรับโปรแกรม Transihgt

ตัวโปแกรมสำหรับ Licnese อยู่ที่ path: Program Files/Transight/License/

ให้เปิดโปรแกรม Causcapi License Configurator

โปรแกรม Causcapi License Configurator จะเป็นตั้งรหัสผ่านชั่วคราวสำหรับโปรแกรม active Licese ให้ตั้ง User / Password เป็นอะไรก็ได้

หลังจากตั้งเสร็จจะแสดงหน้าต่างดังรูป ให้คลิ๊ก Ok และปิดโปรแกรม

จากนั้นมาเปิดโปรแกรม Cuscapi License Management

โปรแกรมจะแสดงหน้า Login ให้เราใส่รหัส username/password ที่เพิ่งตั้งจากโปรแกรม Causcapi License Configurator ลงไป และกด Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

หลังจากเข้ามาแล้ว ตัว Licence จะมีสองตัว ให้เลือกที่ตัวล่าง Concurrent / Share จากนั้น OK

หลังจากนั้นให้เลือกเมนูด้านบนตรง Online Activation

จากนั้น ให้กรอกข้อมูล License ที่ช่อง EntitlementID: และกด Find Now...
หาก License พร้อมใช้จะมีรายการขี้นมาที่ ช่องด้านล่าง
ให้ติ๊กเลือกตัวเลือกทั้งหมด จากนั้นกด Activate

หลังจากรอสักพัก License ที่อัพเดทแล้วจะมาอยู่ช่องด้านล่างพร้อมสถานะุ "WORKING"

จบ