หากต้องการตั้งค่า/แก้ไขในส่วนของหัวใบเสร็จที่พิมพ์ออกมาสามารถแก้ไขได้ดังนี้

แก้ไข ชื่อบริษัท /เบอร์โทร / ข้อมูลอื่นๆ###

การแก้ไขชื่อบริษัท / เบอร์โทร สามารถแก้ไขได้ที่

POS Configurator > Tab:Sales > Menu: Header Maintenance

สามารถเพิ่ม/แก้ไข ข้อมูลตามที่ต้องการได้ โดยแต่ละ Tab มีรายละเอียดต่างกัน

  • Tab Receipt: เป็นหัวใบเสร็จแปปปกติ
  • Tab Training: เป็นหัวใบเสร็จแปปโหมด Trainning
  • Tab Guest: เป็นหัวใบเสร็จสำหรับใบ Guest Check
  • Tab Credit Card: เป็นหัวใบเสร็จสำหรับบัตรเครดิต

    หลังจากแก้ไขเรียบร้อยให้กด SAVE

แก้ไข หมายเลข RD No.####

ในการแก้ไขหมายเลข RD Number (หมายเลขประจำเครื่อง POS) สามารถแก้ไขได้ที่

POS Configurator > Tab:Device> Menu:PC Table

ให้แก้ที่ Tab: Main2 ในส่วนของ Field: Thai RD Number

หลังจากแก้ไขเรียบร้อยให้กด SAVE


แก้ไข หมายเลข TAX ID####

ในการแก้ไขหมายเลข Tax ID (หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) สามารถแก้ไขได้ที่

POS Configurator > Tab:System> Menu: RVC

หมายเลข Tax ID จะอยู่ใน Field:Thai Tax ID Number

หลังจากแก้ไขเรียบร้อยให้กด SAVE


-จบ-