การส่งข้อมูลขายย้อนหลังเข้าสู่สำนักงานใหญ่ ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

ให้เข้าจากเมนู ฟังชั่นปิดวัน EOD ที่หน้าจอล็อกอิน

จากนั้นใส่รหัสพนักงาน

จากนั้นเลือกเมนู Resubmit Totals HQ

เลือกวันที่ที่จะส่งข้อมูล Start date=วันเริ่มต้น และ End Date =วันสิ้นสุด จากนั้น Click ปุ่ม OK

หลังจากนั้นโปรแกรมจะให้ยืนยันการส่งข้อมูลอีกครั้งให้คลิ๊ก Continue

รอจนโปรแกรมทำงานเสร็จ หากไม่มี Error ขึ้นก็เสร็จสมบูรณ์

จบ