ในระบบ Back office ของ Transight เมื่อ user ใส่รหัสไม่ถูกต้องเกินกว่า 5 ครั้งระบบจะทำการล็อกไม่ใช้ใช้งาน ซึ่งเมื่อล็อกแล้วต้องเข้าไปแก้ในฐานข้อมูลเพื่อรีเซ็ตค่าใหม่ โดยทำได้ดังนี้

ล็อกอินเข้าสู่ระบบหลังร้านด้วย username/password สำหรับ admin

เข้าไปที่ POS Configurator > แถบ Other > เลือก Manual Edit

จากนั้นใช้คำสั่ง SQL เพื่อทำการรีเซตค่าดังนี้

update dbo._users set invalidAccess = 0 where name = 'manager';
select * from dbo._users;

เมื่อทำการรีเซตแล้วค่าในช่อง invalidAccess = 0 เป็นอันใช้ได้

ปิดโปรแกรมและลองเข้าโดยใช้ username / password ที่ติดล็อกดูเพื่อทบสอบว่าใช้งานได้

จบ