เมื่อต้องการล้างข้อมูลการขายทั้งหมด โดยที่ข้อมูลอื่นยังคงอยู่ สามารถทำได้ดังนี้

Step 1 เข้าโปรแกรม POS หลังร้าน

Step 2 ล้างข้อมูลการขาย (Sale Data)

ไปที่ Tab: Other เลือกโมดูล Clear Sales Total

โปรแกรมจะถามเพื่อยืนยันการลบข้อมูล ให้ตอบ: YES

จากนั้นรอสักพัก ระยะเวลาจะขี้นอยู่กับจำนวนข้อมูล เมื่อเสร็จจะมีข้อความเตือนอีกครั้ง

Step 3 ล้างข้อมูล Inventory Data ด้วย

เมื่อล้างข้อมูลการขายแล้ว ต้องทำการล้างข้อมูล Inventory ด้วยโดยคลิ๊กที่ Clear Inventory Totals

โปรแกรมจะขี้นหน้าจอให้ยืนยันการลบให้ตอบ YES

สำหรับข้อมูล Inventory ต้องใส่ Password เพื่อลบด้วยให้ใส่ให้ถูกต้อง

หลังจากนั้นรอสักครู่เพื่อให้ระบบลบข้อมูล จากนั้นจะมีข้อความเตือนเมื่อเรียบร้อย

Step 4 ตั้งค่าเบื้องต้นอีกครั้ง

เมื่อทำการล้างข้อมูลการขายแล้ว ระบบจะรีเซตค่าบางตัวกลับไปเป็นค่าเริ่มต้น คือ รหัสสาขา(Property Number) และ กลุ่มของร้าน (Store Group) ซึ่งเราต้องกลับเข้าไปตั้งค่าใหม่ดังนี้

ไปที่ Tab: System เลือกเมนู System

ที่ Tab: Main1 ให้ตั้งค่าในส่วนของ Property Number = เลขรหัสสาขา 5 หลัก

ที่ Tab: Main2 ให้ตั้งค่าในส่วนของ Store Group = กลุ่มของร้าน

ตรวจดูข้อมูลอื่นๆ ให้เรียบร้อย หากจะต้องการเปลี่ยนชื่อสาขาสามารถแก้ชื่อใหม่ได้ที่หน้าจอนี้
หากทุกอย่างเรียบร้อย ให้ Save ข้อมูล

จบ