ปกติเวลาเรา Map drive ภายใต้ User ใน Domain จะกำหนดสิทธจาก Folder จาก User login นั่นทำให้คนที่ถูกกำหนดให้มีสิทธิภายใต้ Folder นั้นเมื่อ Login เข้าคอมพิวเตอร์มาแล้วจะสามารถเข้าถึง Folder ที่มีสิทธิได้ทันที

แต่ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ Domain ต้องการเข้าถึง Folder ที่ระบุสิทธิของ User ไว้นั้น ก็จะต้อง Brows ไปยัง Path ของ Folder นั้น หลังจากนั้นก็ใส่ user และ password ของ Domain ที่มีสิทธิเข้าถึง Folder อีกครั้งหนึ่ง

โดยเราจะสร้าง Bath file ที่ใช้สำหรับ Map drive เพื่อให้เข้าถึง Folder ที่ต้องการเพียงกดกดแค่ครั้งเดียว

ขั้นตอนมีดังต่อไปนี้

  1. เปิด notepad ขึ้นมา
  2. พิมพ์ net use T: FolderPath /USER:domain\username password /PERSISTENT:YES

คำอธิบาย
Net use หมายถึง เป็นคำสั่งใช้สำหรับเชื่อต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อไปยังทรัพยากรภายในระบบ Network นั่นก็คือ Share Drive นั่นเอง (หรือใช้แสดงข้อมูลการเชื่อมต่อไปยัง Network ของคอมเครื่องนั้น)

map drive letter ชื่อ T จาก Path \192.168.1.XX\Folder$
User Name: mydomain\myusername
Password: mypassword
Persistent:Yes หมายถึง ให้จำค่าเชื่อมต่อนี้ไว้ Login คราวหน้าก็ยังอยู่ไม่ต้องต่อใหม่ทุกครั้ง ถ้า เลือกเป็น No ก็จะเป็นครั้งๆไป หายทุกครั้งที่ Logoff

Example
net use T: \192.168.1.XX\Folder$ /USER:mydomain\myusername mypassword /PERSISTENT:YES

3.กด Save ตั้งชื่อว่า MapDrive.txt
4. Brows ไปยัง file MapDrive.txt
5. Rename Extension file จาก .txt เป็น .bat
6. Double Click file ชื่อ MapDrive.bat
7. เปิด My Computer ดูว่ามี Drive T ขึ้นมา
8. สามารถใช้ File นี้ได้กับทุกเครื่องที่อยู่ในวง network เดียวกัน

01
02
03
04
05
06
07
08

จบ -