ในเวลาที่เราลาพักร้อนแล้วต้องการที่จะให้ผู้ส่งเมลล์รับรู้ว่าเราหยุดพักร้อน เราสามารถที่จะทำการตั้งค่า Vacation Responder ใน Gmail ได้ดังนี้

1. Login gmail ของเรา

2. คลิก Function Setting เลือก Settings

3. ใน Tab General เลื่อนลงมาหัวข้อ Vacation Responder ( สังเกตว่า ถ้าเป็น @Gmail.com หัวข้อนี้ จะชื่อว่า Vacation Responder แต่ถ้าเป็น @yourcompany.com หัวข้อนี้จะเป็น Out of Office AutoReply)
   จากนั้น ให้เลือก Vacation Responder on หรือ Out of Office AutoReply on  กำหนดวันเวลาที่เราต้องการให้เริ่ม Auto Reply จนถึงวันที่เท่าไหร่ ใส่หัวข้อ และข้อความ แล้วคลิก Save Change  หลังจากนี้เมื่อมีผู้ส่งอีเมล์มาหาเรา ก็จะมีเมล์ Auto Reply ตอบกลับไปหาผู้ส่งทันทีว่าเราไม่ว่างที่จะตอบอีเมล์ หรือให้ติดต่อไปช่องทางอื่น ๆ ตามที่เราเขียนไว้ในข้อความเมล์ Auto Reply

จบ -