เราสามารถเปลี่ยน password gmail ได้ดังนี้

1.Login เข้า Email

2.คลิก Profile แล้วเลือก My Account

  1. คลิก Sign-in & security

  2. ตรงหัวข้อ Password & sign-in method คลิก Password

5.ใส่ password เก่า แล้ว Enter

6.ใส่ password ใหม่ แล้วยืนยัน password ใหม่ หลังจากนั้นคลิก Change Password

จบ -