ในบางครั้งเวลาที่เราส่งอีเมล์ เราต้องการที่จะให้โชว์ชื่อ Information เป็นชื่ออื่นๆ ดังตัวอย่างนี้ Information เดิมจะเป็นชื่อและนามสกุลของเรา

เราสามารถแก้ไขชื่อ Information name ใน Gmail ของเราได้ดังนี้

Login เข้า Gmail คลิกตรงเครื่องหมายสัญลักษณ์ฟันเฟือง เลือก Settings

คลิกแถบเมนู Account คลิก edit info ตรง Send name as

ตรง Name เลือกตรงช่องที่เราจะแก้ไขชื่อ Information แล้วทำการตั้งชื่อที่จะให้โชว์ Information หลังจากนั้นคลิก Save Changes

จะเห็นได้ว่าชื่อ Information ได้เปลี่ยนแล้ว

จบ -