ในกรณีที่เราไม่สามารถที่จะเซ็ต Gmail ใน Outlook ได้ โดยที่เราก็ Enable ทั้ง POP และ IMAP ใน Gmail แล้ว ดังนั้นเราจึงต้อง Allow less secure apps Gmail
วิธี Allow less secure apps Gmail ทำได้โดย

1.Log in email ของเราบนหน้าเว็บ

2.เปิด tab browser ขึ้นมาอีก 1 tab โดยที่เรายัง log in email ของเราค้างอยู่ แล้วพิมพ์ https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps จะเข้าหน้าต่าง Less secure apps ของ email เรา จากนั้นให้เลือก Turn on Access for less secure apps หลังจากนั้นเราจะสามารถที่จะ setup email ของเราใน Outlook ได้

อ้างอิง https://support.microsoft.com/en-us/kb/2984937

จบ -