เราสามารถ เซ็ต Google chrome ให้เป็น Default Web ได้โดย

1.เข้า Menu Setting โดยพิมพ์ Setting ในช่อง Search

2.เลือก System

  1. เลือก Default apps

  2. ตรง Web Browser คลิกเปลี่ยน Default apps ให้เป็น Google Chrome

จบ -