ข้อดีของการโชว์นามสกุลไฟล์ในระบบปฏิบัติการนั้นจะทำให้เรารู้ได้ว่าไฟล์ที่ได้มานั้นเป็นไฟล์อะไร และเพื่อป้องกันพวกไวรัสและมัลแวร์ต่าง ๆ ที่แฝงมากับอีเมลล์รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น External hard drive, thumb drive เป็นต้น

   ดังรูปตัวอย่างนี้ โดย Default ของตัวโปรแกรมวินโดวส์นั้นจะไม่โชว์นามสกุลไฟล์ให้เราได้เห็น  

  วิธีเปิดใช้งานโชว์นามสกุลไฟล์ Double click icon This Pc เลือกแถบ View ติ๊กถูกตรง File name extensions

 หลังจากนั้นระบบปฏิบัติการจะโชว์นามสกุลไฟล์ดังรูปตัวอย่าง

เมื่อเราเปิดโชว์นามสกุลไฟล์แล้วนั้น จะรวมไปถึงจะโชว์นามสกุลไฟล์ที่ Attache มาในอีเมลล์ของเราด้วย ทำให้เรารับรู้ได้ว่าไฟล์นั้นเป็นไฟล์อะไร เป็นไฟล์งานหรือเป็นไวรัส หรือมัลแวร์ที่แฝงมาในอีเมลล์  

End.