โดยพื้นฐานของโปรแกรม Windows ในกรณีที่เราจะทำการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือต้องการจะติดตั้งโปรแกรมใหม่ใน Windows จะต้องมีหน้าต่าง User Account Control ขึ้นมาให้เรารับรองว่าจะยอมให้ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงในระบบ  บางครั้งก็อาจจะทำให้เรารู้สึกรำคาญ วิธีปิดสามารถทำได้ดังนี้

1.พิมพ์คำสั่ง Change User Account Control settings ในช่อง Search กด Enter

2.เมื่อเข้ามาในหน้าต่าง User Account Control Settings โดย Default แถบขีดจะอยู่ในระดับ 3 ดังรูป

3.เลื่อนแถบขีดให้มาอยู่ในระดับล่างสุด หลังจากนั้นกด OK

  ข้อดีของการปิด UAC นี้ก็คือเมื่อเราต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือลงโปรแกรม จะไม่มีหน้าต่าง Notify ของ UAC ขึ้นมากวนใจ  แต่ข้อเสียก็มีคือ โปรแกรมจะไม่มีการแจ้งเตือนใด ๆ โดยเราอาจจะเผลอไปติดตั้งโปรแกรมอื่น ๆ ที่เป็นพวกโปรแกรม Virus หรือไปแก้ไขระบบ Windows อาจจะไม่สามารถเปิดโปรแกรม Windows ได้เลย

จบ -