หากเรามี Distribution group email แล้วต้องการที่จะส่ง email ถึงผู้รับในนามของ Group mail นั้นหรือที่เรียกว่า Send on behalf of สามารถทำได้โดยการให้สิทธิการส่งจากกรุ๊ป หรือเมล์บ็อกนั้นได้ผ่านคำสั่ง PowerShell Script บน Exchange Management Shell เนื่องจากบน Exchange Management Console ไม่ได้มี Option ในการให้สิทธิตรงนี้

เปิด Exchange Management Console ขึ้นมา

1. คำสั่งเพิ่มสิทธิส่งเมล์ On-behalf สำหรับ Group Mail

Set-DistributionGroup "Test" -GrantSendOnBehalfTo chetta

จากคำสั่งด้านบนนี้จะทำให้เมล์ของ "chetta" สามารถส่ง On-Behalf จาก Group Mail ชื่อ "Test" ได้

2. คำสั่งในการตรวจสอบสถานะสิทธิการส่ง On-Behalf

Get-DistributionGroup "Test" | fl name,grant*

ผลที่ได้
01

ลองใส่ชื่ออื่นเพิ่มดูแล้วลองเรียกสถานะขึ้นมาดูอีกครั้ง
02
ผลที่ได้คือชื่อที่ใส่ไปหลังสุดจะทับชื่อก่อนหน้า ตั้งค่าได้ทีละหนึ่งชื่อ
เราจะแก้ไขโดยการให้สิทธิการส่ง On-Behalf ให้ Group แทน คือทุกคนใน Group สามารถส่ง On-Behalf ได้ โดยใช้คำสั่งเดียวกันแต่เพิ่มสิทธิให้สำหรับ Group แทน

Set-DistributionGroup "Test" -GrantSendOnBehalfTo Test

เสร็จแล้วลองเรียกสถานะขึ้นมาดู อีกครั้ง

Get-DistributionGroup "Test" | fl name,grant*

ผลที่ได้
03

จะเห็นสิทธิได้แสดงเป็น Group ที่ชื่อ "Test" เรียบร้อย

3. ทดลองใช้งานส่งเมล์ออกโดยใช้ Microsoft Outlook
04
05
06
07
08
09
.