ปกติเราจะสร้าง Rule บน Outlook แต่วันนี้เราจะมาแสดงวิธีการสร้าง Rule บน OWA (Outlook Web Access)


######1. Login เข้าหน้า OWA (https://yourdomain.com/owa) ######2. ด้านบนขวาเข้า Option > See All Option... ![01](/content/images/2016/08/01-1.JPG) ######3. เลือก Organize E-Mail > Inbox Rule ######4. สร้าง Rule ใหม่โดยกดที่ New... ![02](/content/images/2016/08/02-1.JPG) ######5. เลือก Option ที่ต้องการ ตัวอย่างนี้จะแสดงการตั้งค่าให้ Forwarding Email เมื่อได้รับมาจากผู้ส่งคนหนึ่งเพื่อให้ส่งต่อไปหา Email ของอีกคนหนึ่ง ![03](/content/images/2016/08/03-1.JPG) ######6. กดเลือกผู้ส่งให้แสดงในช่อง From ![04](/content/images/2016/08/04-1.JPG) ######7. เลือกผู้รับที่จะทำการ Forwarding ไป ![05](/content/images/2016/08/05-1.JPG) ######8. ผลจากการตั้งค่าทั้งหมดตามภาพ ![06](/content/images/2016/08/06-1.JPG) ######9. เมื่อเสร็จสิ้นเราจะได้ Rule ใหม่ขึ้นมา ![07](/content/images/2016/08/07-1.JPG)