การติดตั้งและหน้าจอขั้นตอนการเริ่มติดตั้งเพื่อเริ่มใช้งาน DS415+ ครั้งแรก
หลังจากติดตั้ง HDD เสียบปลั๊ก สาย network เรียบร้อยแล้วให้ทำการเปิดเครื่อง

 1. ทำการคนหาอุปกรณ์โดยเปิด Browser ขึ้นมา พิมพ์ Address:http://find.synology.com/ เว็ปจะทำการค้นหาอุปกรณ์ในระบบ Network
  01
 2. เมื่อ Scan เจออุปกรณ์แล้วจะมีอบกรายละเอียด รุ่น, IP, Mac และ Status จากตั้วอย่าง Status คือ Not install เริ่ม setup ให้กด Connect
  02
 3. กดปุ่ม Setup เพื่อยืนยันเริ่มดำเนินการ
  03
 4. หน้าจอระบุแจ้งบอกให้ทำการติดตั้ง DiskStation Manager (DSM) โดยกด Install Now
  04
 5. มีข้อความขอยืนยันในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลใน HDD จะถูกลบเพื่อทำการลง DSM
  05
 6. ระบบจะ Download DSM เพื่อติดตั้ง แต่ถ้าไม่ได้จะขึ้นภาพตามหน้าจอ เราสามารถ Brow หา File DSM ที่เรา Download มาแล้วได้
  06
 7. Download DSM เปิด Browser ไปที่่ "www.synology.com/en-global/support/download/DS415+"
  07
 8. Brows หา File ที่ DSM
  08
 9. อุปกรณ์จะทำการติดตั้ง
  09
  10
 10. ตั้งค่าอุปกรณ์ใส่ Server name, username, password
  11
  12
 11. ตั้งค่า Update อุปกรณ์
  13
  14
 12. ติดตั้งเสร็จจะขึ้นหน้า Dashboard พร้อมกับ Tip การแนนำการใช้งาน
  15
  16
  17
  18
 13. เข้าไปที่ Control Panel > Update & Restore เพื่อ update DSM ให้เป็น Version ล่าสุด
  19
  20
  21
  22
  23
 14. หลังจาก Update เสร็จระบบจะรีสตาร์ทและกลับมาที่หน้า login
  24
 15. เข้าไปแก้ไข IP ของอุปกรณ์ได้ที่ Control Panel > Network > Lan1(ในกรณีเสียบสาย Lan ที่่ช่อง 1) เลือก Edit เพื่อทำการแก้ไข
  25
 16. เข้ามาจัดการ DISK โดยไปที่ Dashboard > Storage Manager
  26
 17. เลือกไปที่ Volume
  27
 18. เลือกแบบ Quick + Next
  28
 19. OK
  29
 20. เลือกสร้าง Raid และ File system ที่ต้องการ (ในตัวอย่างใช้ Raid-5, btfs)
  30
  31
  32
  33
  34
  35
  36
  37
  38
  39
  40
  41
  42
 21. ระบบจะ Verify and create volume รอจนเสร็จ 100%
  43
 22. สถานะ Normal เมื่อสร้างเสร็จ
  44
 23. สามารถแก้ไข IP Address ของอุปกรณ์ได้โดย กด Main Menu > Network
  45
  46
 24. เลือก Network Interface > Edit
  47
 25. ใส่ IP Address ที่ต้องการ กด OK
  48
 26. สามารถเปลี่ยน Port ของหน้า console ควบคุม เลือกติ๊กถูกตรง "Automatic redirect HTTP connections to HTTPS"
  49
 27. สร้าง SHARE FOLDER
  เข้าไปที่ Control Panel > Share Folder > Create
  50
  51
 28. กรอกรายละเอียด Folder ที่ต้องการสร้าง
  52
 29. เลือกสิทธิการเข้าถึง Folder บนแถบ Permissions เสร็จแล้วกด OK
  53
  54
 30. จะได้ Folder ที่สร้างขึ้นมาดังภาพ
  55
 31. ขั้นตอนก่อนหน้านี้มีการ Set Permission เราสามารถสร้าง User ได้โดยเข้าไปที่ Control Panel > User > Create user
  56
  57
 32. เท่านี้การติดตั้งก็เสร็จเรียบร้อย สามารถเรียกใช้งาน Folder จากชื่อหรือ IP ได้ตามต้องการ

จบ -