ในกรณีที่เรา Share Driver Printer จาก Windows 10 นั้น Driver จะเป็นแบบ 64 Bit ดังนั้นถ้าเครื่องปลายทางเป็น Windows แบบ 32 Bit ( Windowx XP, Windows 7 32 Bit) จะต้องลง Driver Printer ที่เป็นเวอร์ชั่น 32 Bit ที่เครื่องปลายทางอีกรอบนึง
เราสามารถที่จะ Add Driver Printer เวอร์ชั่น 32 Bit และ 64 Bit จากต้นทางได้โดย

1.ในช่อง Search ของ Windows 10 พิมพ์ Devices and Printers

2.คลิกขวาตรง Printer ที่จะแชร์ คลิก Printer Properties เลือกเมนู Sharing ติ๊กถูกตรงช่อง Share this Printer หลังจากนั้นคลิก Additional Drivers

3.สังเกตุได้ว่าตรง x86 จะยังเป็น No อยู่ ติ๊กถูกตรง x86 คลิก OK

4.Browse Driver Printer ที่เป็นเวอร์ชั่น 32 Bit แล้วทำการ Install Driver

5.เมื่อทำการ Install Driver เรียบร้อยแล้ว ตรง Additional Drivers x86 จะเปลี่ยนเป็น Yes เป็นอันสิ้นสุด หลังจากนี้เครื่องปลายทางก็จะสามารถ Add share printer ได้ทั้ง OS ที่เป็นเวอร์ชั่น 32 Bit และ 64 Bit

จบ -