ติดตั้ง HHVM บน Ubuntu 14.04 + Nginx

เพิ่ม GnuPG public keys

sudo apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0x5a16e7281be7a449

ติดตั้ง HHVM's repository

sudo add-apt-repository "deb http://dl.hhvm.com/ubuntu $(lsb_release -sc) main"

ติดตั้ง HHVM

sudo apt-get update
sudo apt-get install hhvm

Configuration

HHVM มาพร้อมกับ script Nginx สามารถ run คำสั่งได้ตามด้านล่างนี้

sudo /usr/share/hhvm/install_fastcgi.sh

เมื่อ run script ด้านบน จะสร้าง /etc/nginx/hhvm.conf ที่ default Nginx /etc/nginx/sites-enabled/default ควรเป็น default Nginx ที่ยังไม่ถูกแก้ไข