บน Windows 10 เมื่อเปิด Explorer ขึ้นมาค่าเริ่มต้นจะเป็นหน้าที่เรียกว่า Quick Access สำหรับคนที่เคยชินกับ Windows Version ก่อนหน้าอาจจะเคยชินกับหน้า My Computer แต่ใน Windows 10 จะถูกเปลี่ยนไปเป็น This PC แทน เราสามารถแก้ค่าเริ่มต้นให้เป็นหน้า This PC แทนที่จะเป็น Quick Access ได้

ความแตกต่างระหว่าง Favorite กับ Quick Access ใหญ่สองประการ

ประการแรก: Favorite จะเป็น Folder ที่เราเลือกไว้เท่านั้น แต่ Quick Access เป็น Folder ที่เลือกไว้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนจะเป็น Folder ที่ถูกใช้บ่อยโดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามการใช้งาน รวมทั้ง Quick Access
ประการที่สอง: เมื่อกดที่ Folder Favorite รายการ File ที่เกิดขึ้นนั้นก็จะเป็นรายการ File ที่อยู่ภายใน Favorite Folder นั้น แต่ Quick Access ที่เมื่อกดแล้วจะเป็นรายการ File ที่อยู่ใน Folder นั้นเช่นเดียวกันแต่จะเรียงตามลำดับที่ถูกใช้งานล่าสุด (Recent file)

การเปลี่ยน Explorer ให้หน้าเริ่มต้นเป็น This PC ทำได้โดย

กดปุ่ม Windows พร้อมกับกดปุ่มตัว E (Windows+E) เพื่อเปิดหน้า Explorer ขึ้นมา
01
จากนั้นไปที่ View เลือก Option เลือก Change folder and search option
02

ที่หน้า General ตรง Open file explorer to: ให้เลือกเปลี่ยนจาก Quick Accss เปลียนเป็น This PC
03
04
05
กด OK เพื่อยืนยัน
เท่านี้หน้าแรก Explorer ก็จะเป็น This PC อย่างที่คุ้นเคย
06