การตั้งค่าให้หน้าเริ่มต้นเมื่อเวลาเปิดหน้าต่าง File Explorer จากที่เปิดมาแล้วเจอ Quick Access เปลี่ยนให้เป็นหน้า This PC (หรือ My Computer เดิม)

ขั้นตอนการทำ

 1. เปิด File Explorer ขึ้นมา โดยกดที่ปุ่ม icon File Explorer บน Menu bar หรือกดปุ่ม Windows+E ที่คีย์บอร์ด
  01

 2. กดเลือกเลือก Tab > View
  02

 3. เลือก Option

 4. Tab > General
  03

 5. เลือก Open File Explorer to: เปลี่ยนจาก Quick access เป็น This PC
  04

 6. เสร็จแล้วกด OK
  05

 7. ปิดหน้าต่าง File Explorer เดิม แล้วเปิดใหม่อีกครั้ง
  06

 8. จะได้หน้าจอ File Explorer ที่เปิดมาแล้วเป็นหน้า This PC