บทนี้จะแสดงวิธีการเชื่อมต่อ External HDD ที่ต่อกับ Physical เครื่อง Host ให้เข้าไปแสดงใน VM โดยเราสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมต่อนี้ในการ COPY และ BACKUP ข้อมูลเป็นต้น

ขั้นตอนในการทำ

 1. เสียบ External HDD เข้าไปยังเครื่อง HOST (Physical Server)
 2. เปิด Disk Management
 3. เลือกที่ External HDD แล้ว Click ขวา
 4. เลือก Offline
  01
  02
 5. เปิด Hyper-V console
 6. เลือก VM ที่ต้องการ
  03
 7. กดคลิ๊กขวาที่ VM เลือก Setting
  04
 8. Hardware เลือก IDE Controller
 9. IDE Controller เลือก Hard drive แล้วกด Add
  05
 10. เลือก Physical Hard disk เป็น Disk2 1862.99GB (เช็คขนาดของ External HDD ตอนก่อนเลือก Offline ที่เครื่อง Host)
  06
 11. เสร็จแล้วกด OK
  07
 12. Start VM ที่ได้ตั้งค่า Setting ให้เห็น External HDD ขึ้นมา
  08
 13. เท่านี้เมื่อเปิด Computer ใน VM ขึ้นมาก็จะเจอ External HDD อยู่
  09