ในกรณีที่เราลงโปรแกรมวินโดวส์ใหม่แล้ว จะยังไม่มี icon computer โชว์ในหน้า desktop เราสามารถที่จะทำให้ icon computer โชว์ในหน้า desktop โดย

  1. เมื่อ install windows ใหม่จะยังไม่มี icon computer โชว์ดังรูป

2.คลิกขวาที่หน้า desktop เลือก Personalize

3.เลือก Themes - Desktop icon settings

4.เลือก Computer กด OK หลังจากนั้นจะมี icon computer โชว์ที่หน้า desktop

หมายเหตุ เราต้องทำการ Activate windows ก่อน เพราะถ้ายังไม่ Activate windows จะไม่มีฟังก์ Desktop icon settings

จบ -