เราสามารถเพิ่มการจ่ายเงินในระบบ Transight ได้ โดยวิธีการดังนี้

Step1 เข้าโปรแกรม Transight HQ

Step2 ไปที่ POS Config Module

Tab: Sale เลือก Tender media

Step3 เพิ่มข้อมูล Payment ที่ต้องการเข้าไป

จบ