จากที่เคยเชื่อมต่อ SSH ด้วย Username กับ Password เท่านั้น ได้มีโอกาสได้เชื่อมต่อ SSH ผ่านโปรแกรม Cmder โดยใช้ SSH Key วิธีทำมีดังนี้

 1. Download Cmder.exe ที่นี่
 2. ติดตั้งโปรแกรม
 3. เปิด Cmder.exe ขึ้นมา
 4. พิมพ์คำสั่งดังต่อไปนี้
  01
 5. ไปที่ Drive C สร้าง Text file ตั้งชื่อตามที่เราต้องการ
  02
 6. Copy Key ใส่ลงไป แล้ว Save เป็นนามสกุลไฟล์ .pem
  03
 7. Brows file ชื่อ config จาก c:\user\youruser\.ssh
  04
 8. ตรง IdentityFile ตั้งเป็น /c/ชื่อไฟล์ที่ตั้งไว้.pem เสร็จแล้วกด Save
  05
 9. ไปที่ Cmder พิมพ์คำสั่ง ssh ชื่อ host Cmder ก็จะทำการเชื่อมต่อให้ทันที
  06