ใช้ในกรณีที่เราต้องการจะรวม Partition ใน Hard disk ให้เป็น partition เดียวกัน ทำได้ดังนี้

1.คลิกขวาไอคอน This PC

2. Delete partition ที่เราไม่ต้องการ

3. คลิกขวา partition ที่เราจะทำการรวม หลังจากนั้นเเลือก Extend Volume 

4. คลิก Next

5. คลิก Next

6. คลิก Finish

End.