ปกติเราจะใช้งานโปรแกรมบน Windows บนเครื่อง Mac ด้วย wine วิธีการข้างล่างนี้เป็นการติดตั้ง wine ด้วย Homebrew และ Homebrew cask เป็นอีกวิธีที่ง่ายในการติดตั้ง เพื่อทำงานกับ winbox โปรแกรมจัดการ Mikrotik ที่มีเฉพาะแต่ Windows เท่านั้น

1.ต้องมี homebrew ก่อน วิธีติดตั้งดูได้จาก OSX Homebrew & Homebrew cask
2.ติดตั้ง java และ xquartz จาก cask

brew cask install java xquartz

3.ติดตั้ง Wine

brew install wine

4.Download winbox และเรียกใช้งานด้วย command

wine winbox.exe