การ Screen shot ที่แนะนำบน Mac OS มีด้วยกันหลายวิธี แต่บทความนี้จะแนะนำ 2 วิธีที่นิยมใช้กันบ่อยๆ

Capture ทั้งหน้าจอ
สามารถทำได้โดยกดคีย์ดังต่อไปนี้

Shift + Command (⌘) + 3.

หลังจากนั้นสามารถหา screenshot ที่เป็นไฟล์ภาพนามสกุล .png ได้บนหน้าจอ desktop

Capture เฉพาะที่เราต้องการโดยสามารถเลือกขอบเขตได้
สามารถทำได้โดยกดคีย์ดังต่อไปนี้

Shift + Command (⌘) + 4.

เมื่อกดจะมีเครื่องหมายเคอร์เซอร์ขึ้นมา ให้เราเลือกจุดเริ่มที่ต้องการจะเลือกและกดเมาส์ลากไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการและปล่อยเมาส์

หลังจากนั้นสามารถหา screenshot ที่เป็นไฟล์ภาพนามสกุล .png ได้บนหน้าจอ desktop