เคยประสบปัญหา remote เครื่องปลายทางแล้วเจอว่า Hardware มีปัญหาต้องแจ้งซ่อมแล้วไม่ทราบหมายเลข Service Tag เครื่องบ้างมั๊ย วันนี้จะมาแสดงคำสั่งสั้นๆเพื่อใช้ตรวจสอบหมายเลข Service Tag ของเครื่องปลายทาง (เฉพาะเครื่อง Dell)

วิธีการมีดังนี้

  1. เปิด command line ขึ้นมา
  2. พิมพ์ wmic bios get serialnumber Enter
  3. คำสั่งนี้จะไปดึงค่า SerialNumber ใน win32_BIOS ออกมาซึ่งนั่นก็คือค่า SerialNumber ที่ระบุไว้บน BIOS Chip นั้นออกมาอีกที
  4. ผลจะได้ดังรูป
    01
  5. ทดลองใช้คำสั่งนี้บนเครื่องที่เป็น VM จะได้ผลเป็นค่า ID ของ VM นั้นแทน
    02

เท่านี้เราก็จะได้ข้อมูล SerialNumber/ServiceTag ไว้อ้างอิงได้โดยง่ายแล้ว