ถ้าเคยเจอปัญหาที่ไม่สามารถ Remote เข้าไปยัง Server จากเครื่องบางเครื่องไม่ได้ แต่เครื่องอื่นได้ปกติ เช็ค CAL แล้วก็จำนวนเหลือพอให้ Remote เปิดสิทธิ User เหมือนกันกับเครื่องอื่น เอา User ไปเข้าที่เครื่องอื่นได้ คิดว่าน่าจะเป็นปัญหาที่เฉพาะเครื่องนั้นเท่านั้น ให้ลองวิธีนี้ดูก่อนที่จะหมดหนทางลงเครื่องใหม่

Download Certificate จากเครื่องทีสามารถ Remote เข้าได้มาเก็บไว้ดังนี้
 1. เปิดเข้า remote จากเครื่องที่สามารถ remote ได้ปกติ
  01
 2. ใส่ username/password เข้าปกติ
  02
 3. กด View certificate ที่หน้านี้
  03
 4. จะขึ้นหน้านี้มา กดเลือกแท็ป Detail
  04
 5. เลือก "Issuer" แล้วกดปุ่ม copy to file..
  05
 6. กด Next ไป
  06
 7. เลือก Format เป็น DER encoded binary X.509(.CER)
  07
 8. เลือก Location ที่จะ Save file .cer
  08
 9. กด Finish
  09
  10
Install Certificate ให้กับเครื่องที่มีปัญหาไม่สามารถ Remote ได้
 1. ไปที่ File certificat.cer ที่ Export มาก่อนหน้านี้ ให้คลิกขวา เลือก "Install Certificate"
  11
 2. เลือก Current User กด Next
  12
 3. กดเลือก Browse เพื่อเลือกที่เก็บ certificate
  13
 4. กดเลือกเก็บไว้ที่ "Trusted Root Certification Authorities" แล้วกด OK
  14
 5. กด Next
  15
 6. กด Finish และ OK เป็นอันเสร็จขั้นตอน Install Certificate
  16
  17
  18
ตั้งค่า Remote
 1. ตรวจสอบที่ Server ว่าอนุญาติให้ Remote ได้
  19
 2. เปิดหน้า Remote
  20
 3. ใส่ Username/Password แล้วกด Save As..
  21
 4. เลือก Location ที่จะ Save Remote Connection.rdp ไว้
  22
 5. ไปที่ file .rdp ที่ save ไว้ ให้คลิ๊กขวา เลือก Open with..
  23
 6. เลือกเปิดด้วย Notepad
  24
  25
 7. พิมพ์บรรทัดสุดท้ายเพิ่มเข้าไป enablecredsspsupport:i:0 เพื่อให้เวลา remote ไป authentication ทางฝั่ง Server แทน
  26
 8. กด Save
  27
 9. หลังจาก Save แก้ไขเรียบร้อยให้กด Double Click ที่ icon.rdp เพื่อทำการ remote
  28
  29
 10. ที่หน้า Remote จะให้ใส่ User/Password ทางฝั่ง Server แทนที่จะให้ใส่ User/Password ทางฝั่ง Client
  30
  31
 11. เท่านี้ก็สามารถที่จะ remote เข้า server ได้แล้ว
  32

จบ -

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐