ในกรณีที่เราต้องการจะให้ผู้อื่น remote เข้ามาแก้ไขปัญหาที่เครื่องเรา เราสามารถใช้โปรแกรม remote ของ Windows นั่นก็คือ Remote Assistance  ข้อดีของโปรแกรมนี้คือ เราสามารถที่จะมองเห็นหน้าจอในขณะที่ Remote อยู่
   วิธีทำคือ 

1.คลิกขวาที่ไอคอน This PC เลือก Properties

2.เลือก Remote Setting ติีกถูกตรงช่อง Allow Remote Assistance หลังจากนั้นคลิก Advance เพื่อที่จะเข้าไปตั้งค่าระยะเวลา หลังจากนั้นคลิก OK

3.หลังจากนั้น พิมพ์ msra.exe ในช่อง search คลิก msra.exe

4.เลือก Invite someone you trust help you.

5.หลังจากนั้นจะมีให้เราเลือกว่าจะให้เซฟเป็นไฟล์ หรือว่าจะส่งไฟล์นั้นไปที่อีเมลล์ของผู้ที่เราต้องการจะให้ remote มาที่เครื่องเรา ในที่นี้ขอเลือกเป็น Use email to send an invitation

6.จะเห็นว่ามีไฟล์สำหรับ remote แนบในอีเมลล์

7.เมื่อส่งเมลล์แล้วผู้ที่จะรีโมทมาที่เครื่องเราจะยังไม่สามารถรีโมทมาได้เพราะต้องมี password สำหรับรีโมทเสียก่อน เมื่อผู้ที่จะรีโมทมาที่เครื่องเราใส่รหัสแล้วจะสามารถ login เข้าเครื่องเราได้

จบ -