บางทีเราอยากจะทราบว่า User, Group, OU หรือ Object อื่นๆนั้นถูกสร้างขึ้นมาเมื่อใดสามารถตรวจสอบได้โดย

 1. เปิด Active Directory ขึ้นมา
 2. เลือกที่เมนู View
 3. เลือก Advance Feature (เพื่อทำการเปิด Advance Tab ขึ้นมา)
  user-creation-date-01-1
 4. เข้าไปที่ object ที่ต้องการ เลือก Properties
  user-creation-date-02-2
 5. เลือก Tab "Object" (ถ้าไม่เลือก Advance Feature View จะไม่ปรากฏ Tab "Object" ขึ้นมา)
 6. จะเห็นข้อมูล Created ขึ้นมา
  user-creation-date-03-1