ในกรณีที่เราเปิดโปรแกรม Outlook ช้าลง อาจจะเป็นเพราะ Outlook Data File มีขนาดใหญ่ที่ขึ้น ดังนั้นเราควรจะต้องทำการ Compact Outlook Data File เพื่อบีบอัดให้ Data เล็กลง และจะทำให้เปิดโปรแกรม Outlook ได้เร็วขึ้น

  1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2016 เลือกแถบ File

2.เลือก Account Settings

3.เลือกแถบ Data Files ดับเบิลคลิก Data files ที่จะทำการ compact

4.คลิก Compact Now เมื่อเสร็จแล้ว คลิก OK

จบ -