เราสามารถจะ transfer ข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรากับเครื่องที่เรา remote ได้โดยวิธี map drive remote desktop

1.เปิดโปรแกรม Remote desktop คลิก Show Options

2.เลือก tab Local Resources คลิก more ตรง Local devices and resources

3.เลือก Drive ที่เราต้องการ Map จากเครื่องของเรา หลังจากนั้นคลิก OK

4.เมื่อ Remote แล้วจะมองเห็น Drive ของเราที่ map ไป เราสามารถที่จะ Transfer ข้อมูลได้เลย

อ้างอิง
http://www.serverintellect.com/support/techfaq/drive-rdp/

จบ -